Referat fra generalforsamlingen

Generalforsamling i Skizofreniforeningen torsdag den 10. juni 2021 kl. 17.00 i SKT. Thomas` menighedshus, Rolighedsvej 23A, Frederiksberg. Formandens beretning for 2021. Jeg vil begynde med at byde alle velkommen til generalforsamling i Skizofreniforeningen. Generalforsamlingen burde være afholdt i løbet af marts måned. Først nu er det igen forsvarligt og lovligt i forhold til Covid-situationen at …

Anmeldelse UFL februar 2021

Karin Garde, speciallæge i psykiatri, leder at Sct. Hans Hospitals museum, tidligere overlæge ved hospitalet. Per Vestergaard: Den klassiske psykiatris Historie. Pioneren Harald Selmer og psykiatriens fødsel i Danmark. Aarhus universitets forlag 2021 Interessekonflikter: Ingen Tidligere overlæge og professor ved Aarhus Universitet Per Vestergaard (PV)har udgivet den tredje af en ”baglæns” beskrivelse af psykiatriens  historie  …

Skizofreniforeningens kommentar til Ydelseskommissionens forslag. 

Ydelseskommissionen er nu kommet med deres forslag til en forenkling af kontanthjælpssystemet med 2 satser: en grundsats på 7600 kr. og en forhøjet sats på 12700 kr, dette er før skat.  De tager i forslaget ikke hensyn til psykisk sygdom. Det er urimeligt! Ifølge kommissionen bortfalder de ekstra tillæg, som mennesker med  skizofreni har fået …

Vaccination af personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 

Skrivelse til regionerne om: Vaccination af personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19  Personer med særligt øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19 prioriteres blandt de første til vaccination   Alle personer i Danmark, som vaccinerne er godkendt til, bliver tilbudt vaccination mod COVID-19.   Sundhedsstyrelsen forventer, at alle personer med sygdomme eller …