Pårørende

Hvis pårørende har lyst til at tale, kan de ringe eller maile til:

Bente Friborg, bentefriborg@gmail.com – tlf. 2172 0112 

Kursus for pårørende:

Velkomstmøde – recovery-orienterede café-kursus, 12. september 2019 – Læs mere her