Om bisidderordningen:

Som noget nyt vil Skizofreniforeningen nu tilbyde en bisidderordning, hvor alle de frivillige bisiddere har et specielt kendskab til Skizofreni. Du har ret til en bisidder, når du skal til møde med det offentlige. Det er op til dig selv at vælge, hvem der skal være din bisidder. Det kan være et familiemedlem eller en ven – eller som noget nyt –  en bisidder fra Skizofreniforeningen. Det er kun skizofreniramte, vi kan tilbyde at være bisiddere for. Da vi indtil videre har få bisiddere, kan vi ikke garantere, at vi altid kan skaffe en bisidder.

For yderligere oplysninger henvises til

Fyn: Søren Friborg, sfriborg@dadlnet.dk – telefon: 2166 4250

Jylland: Hans Jørgen Dalager, hjdalager@gmail.com –  telefon: 2440 7682

Hvad er en bisidder?

Det er en bisidders opgave at støtte dig, når du skal til møde med det offentlige. Mødet er dit, og med mindre der direkte aftales noget andet, regner vi med, at du fører ordet. Bisidderens opgave er:

  • At det, der er planlagt skal frem, også kommer frem.
  • At vi sammen husker på det vi har aftalt, så det ikke glemmes undervejs.
  • At støtte dig undervejs, hvor det er nødvendigt.
  • At sikre, at alle har samme opfattelse af konklusionen på mødet.

For at kunne støtte dig bedst muligt er der nogle få ting, som vi skal aftale:

FØR MØDET: Hvad drejer sagen sig om? Hvad skal du have ud af mødet? Er der noget særligt vi skal være opmærksomme på under møderne?

PÅ MØDET: Konklusioner fra mødet Hvad skal der ske nu? Hvornår er næste møde? Kommer der et skriftligt notat fra mødet?

EFTER MØDET: Hvordan synes du at mødet gik?