Velkommen

Skizofreniforeningen er en privat forening, der arbejder for at skabe et bedre liv for mennesker med skizofreni. Foreningen arbejder med oplysende virksomhed, rådgivning og initiativer på det politiske niveau.

Skizofreniforeningen blev etableret i april 2012 af en gruppe unge med skizofreni og deres pårørende, der alle kunne se et behov for en forening udelukkende med fokus på sygdommen skizofreni. I 2015 blev foreningen tilknyttet Landsforeningen Sind.

Foreningen er åben for alle, både dem der har interesse i at deltage i frivilligt arbejde i foreningen og dem der blot ønsker at være støttemedlem. Jo mere aktivitet og opmærksomhed vi kan skabe om skizofreni både hos almindelige medborgere, de politiske beslutningstagere, behandlingssystemet, forvaltningerne og pressen jo større er chancen for at opnå foreningens mål: Et bedre liv for Skizofreniramte.

På hjemmesiden finder du information om skizofreni, om de arrangementer som vi afholder, foreningens kontaktinformationer, m.v.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvad enten du er pårørende, behandler, forsker, vil være medlem eller har diagnosen skizofreni. Du har også mulighed for at læse mere om skizofreni her.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Har du brug for støtte, så ring til:

SJÆLLAND:
Bente Friborg,
Telefon:21720112
Mail: bentefriborg@gmail.com
FYN:
Søren Friborg
Telefon: 21664250
Mail: sfriborg@dadlnet.dk
JYLLAND:
Hans Jørgen Dalager
Telefon: 24407682
Mail: hjdalager@gmail.com

Vi vil fordele videre til vores bisiddergruppe, og ordningen er gratis.

I Skizofreniforeningen er vi meget interesserede i din støtte. Hvis du vil støtte foreningen, kan du gøre dette på følgende måder:

To medlemskaber i ét:

Du støtter foreningen fast – et årligt medlemskab koster 200 kr. Såfremt du ønsker at blive medlem, kan du købe dit medlemskab her.

Har du spørgsmål angående medlemskab, kan du sende en mail til: indmeldelse@skizofreniforeningen.dk med angivelse af navn, adresse, e-mail og mobilnummer.

Et medlemskab gælder samtidig som et medlemskab af Landsforeningen Sind. Såfremt du allerede er medlem af Sind er medlemskab af Skizofreniforeningen gratis. På Sinds hjemmeside kan du krydse af, at du også ønsker at være medlem af Skizofreniforeningen.