Om skizofreni

Der er ca. 30.000 skizofreniramte i Danmark, det vil sige mellem ½-1 procent af befolkningen. Den procentdel har ikke ændret sig over tid og også globalt ser procenten ud til at være stabil.

Som skizofreniramt vil man ofte have haft en eller flere psykoser, som kan begynde ret akut. Psykosesymptomer er vrangforestillinger, hallucinationer og nogle hører stemmer. En skizofreniramt har beskrevet sin psykose som en slags drømmetilstand, hvor alle også urealistiske ting kan ske. Men det kan ofte være mareridtsagtige drømme, og dermed kan personen være meget forpint.

Derudover er der andre ikke- psykotiske – symptomer, såsom tankemylder og mylder af synsindtryk og lyde, som for skizofreniramte ofte opleves meget voldsommere end for andre. Dertil kommer at det er svært for mange skizofreniramte at sortere og fortrænge alle disse sanseindtryk. Dette medfører udtalt træthed og risikoen for stress lurer hele tiden. Derfor må den skizofreniramte beskytte sig selv ved at sørge for megen hvile og undgå for mange sanseindtryk.

En psykose kan behandles med medicin og ofte med god effekt, mens ikke psykotiske symptomer kan være vanskeligere at behandle med medicin, men kan behandles med forskellige former for terapi.

Erfaringerne fra Skizofreniforeningen viser, at de fleste skizofreniramte kan få en god tilværelse, selv om det af og til kan se slemt ud.

Du kan læse mere om Skizofreniforeningen i vores brochure: 

Link til brochure: Et bedre liv for mennesker med Skizofreni