Skizofreniforeningen

Hvem er vi:

Skizofreniforeningen er en privat organisation, der arbejder for at skabe et bedre liv for skizofreniramte.  Foreningen vil arbejde aktivt indenfor bl.a. følgende områder; arbejde, uddannelse, behandling, forskning og oplysning. Læs mere i vores vedtægter.

Skizofreniforeningen blev etableret i april 2012 af en gruppe unge skizofreniramte og deres pårørende, der alle kunne se et behov for en forening med fokus udelukkende på sygdommen Skizofreni. I 2015 blev foreningen tilknyttet Landsforeningen Sind. Foreningen er åben for alle, både dem der har en interesse i at deltage i frivilligt arbejde indenfor foreningen eller ønsker at være støttemedlem. Jo flere medlemmer vi har, jo mere aktivitet og opmærksomhed kan vi skabe om Skizofreni, både overfor befolkningen, pressen og de politiske beslutningstagere.

Foreningens formål:

Vi arbejder aktivt for at sikre følgende for skizofreniramte og deres pårørende:

Socialt at have kontakt med andre mennesker, som har engagement og forståelse for sygdommens karakter, og som kan være med til at skabe et meningsfyldt fællesskab.

Arbejdsmæssigt at have ret til et arbejde i det omfang og på det felt, som skizofreniramte og behandlere finder hensigtsmæssigt.

Behandling kræver tid, tålmodighed, viden og empati samt respekt for den sygdomsramte, der ideelt bør kunne vælge behandler og behandlingssted. Det er vigtigt, at behandlingen indledes så tidligt som muligt og er tværfaglig. Det er endvidere vigtigt, at der arbejdes for at den sygdomsramte kan acceptere den medicin, der oftest er nødvendig. Vi anbefaler at OPUS behandlingen bliver landsdækkende og udstrækkes i den tid, der er behov for.

Uddannelsesmæssigt at have ret til uddannelse og efteruddannelse i det omfang og tempo, som passer på mennesket med skizofreni.

Økonomisk er det vigtigt at mennesker med skizofreni lever med tryghed, som fremmer helbredelse. Derfor er en rimelig og vedvarende økonomisk ydelse nødvendig.

Oplysning er vigtigt for at modarbejde fordomme og stigmatisering, og opnå forståelse for, at sygdommen i dag kan behandles, så den skizofreniramte kan få en god tilværelse.

Medicin: Vi mener at psykosemedicin bør være gratis for patienten. Behandling med depotmedicin bør overvejes for at forebygge tilbagefald.

Pårørende har brug for et sted at henvende sig for råd og støtte. Dialoggrupper mellem patienter og pårørende kan føre til større forståelse og gøre livet med sygdommen lettere.

Forskning skal støttes og formidles effektivt. Skizofreni skal behandles som en specifik sygdom.

Se ligeledes foreningens politiske mål!

Støt os:

I Skizofreniforeningen tager vi med taknemlighed imod din støtte. Hvis du vil støtte foreningen, kan du gøre dette på følgende måder:

To medlemskaber i ét:
Du støtter foreningen fast – et årligt medlemskab koster kr. 200,-. Såfremt du ønsker at blive medlem – eller har spørgsmål angående medlemskab – , kan du sende en mail til: indmeldelse@skizofreniforeningen.dk med angivelse af navn, adresse, e-mail og mobilnummer.

Et medlemskab gælder samtidig som et medlemskab af Landsforeningen Sind. Såfremt du allerede er medlem af Sind er medlemskab af Skizofreniforeningen gratis. På Sinds hjemmeside kan du krydse af, at du også ønsker at være medlem af Skizofreniforeningen.