Møde med Gitte Ahle og Sven Riskær

Gitte Ahle

Invitation til Møde med Gitte Ahle og Sven Riskær

Torsdag den 2. marts 2023 kl. 17 – 19 kommer Overlæge Gitte Ahle og tidligere Direktør Sven Riskær og taler om skizofreniramte i retspsykiatrien.
Gitte Ahle tager afsæt i rapporten ”Er der en sammenhæng mellem behandling/støtte af psykisk syge og kriminalitet?” Desuden taler hun om behandlingen efter dommen i hhv. almenpsykiatrien og retspsykiatrien. Sven Riskærs udgangspunkt er som pårørende til en behandlingsdømt at forsøge at påpege og forstå de alvorlige skismaer, som en retspsykiatri afføder.
På mødet vil ideer til hvordan forholdene kan forbedres blive drøftet.
Sted:
Sinds lokaler L.I. Brandes Alle 1, Frederiksberg.
Alle er velkomne – gratis adgang – med tilmelding til bentefriborg@gmail.com eller 21720112.
Zoom tilmelding til hjdalager@gmail.com senest den 27. februar 2023.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Skizofreniforeningen