Skrivelse til regionerne om:

Vaccination af personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 

Personer med særligt øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19 prioriteres blandt de første til vaccination  

Alle personer i Danmark, som vaccinerne er godkendt til, bliver tilbudt vaccination mod COVID-19.  

Sundhedsstyrelsen forventer, at alle personer med sygdomme eller tilstande,  der giver en øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, bliver vaccineret inden for en kort periode (forventeligt foråret 2021). Ud af gruppen af  personer med øget risiko for et alvorligt forløb, vil en andel være i særlig øget risiko. 

I den første del af udrulningen af vaccinationsindsatsen, er der begrænsede  leverancer. Derfor vil det være nødvendigt, at vaccination i første ombæring  tilbydes til personer, som har en særligt øget risiko for et alvorligt forløb  med COVID-19, det vil sige i tilfælde af smitte har en særligt høj risiko for indlæggelse og død. 

En læge kan visitere en person med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 til vaccination, sådan at de kan blive vaccineret som nogle  af de første. Personer med særligt øget risiko defineres nærmere nedefor. 

Hvilke sygdomme og tilstande giver særligt øget risiko for et alvorlig forløb  med COVID-19? 

En række sygdomme og tilstande er forbundet med en øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-191.  

Generelt vil personer i særligt øget risiko for et alvorligt forløb med CO VID-19 være patienter med aktuel sygehuskontakt og høj sværhedsgrad af én eller flere af de sygdomme eller tilstande, der er angivet i bilag 1.  

Se hele skrivelsen her.