Tilbud om foredrag

Vejen til overfladen
En recovery orienteret personlig historie

Caroline Stentebjerg er medlem af Skizofreniforeningens bestyrelse, og har med baggrund som patient mulighed for at holde foredrag, med spørgsmål og dialog.

Pris pr. foredrag er kr. 800 samt kørselsgodtgørelse.

Blå bog: Caroline Stentebjerg er født 1981, og fik diagnosen skizofreni i 2002 (som 21 -årig). Hun har to langtidsindlæggelser på psykiatriske afdelinger bag sig. Caroline har været projektansat som medarbejder med bruger-kompetencer på Ballerup Psykiatrisk Center i afdelingen for Rehabilitering og Recovery.

Kontakt information:

Caroline Stentebjerg

Mail: vejentiloverfladen@gmail.com,

Mobil: 22465383

CVR: 38604856