Ydelseskommissionen er nu kommet med deres forslag til en forenkling af kontanthjælpssystemet med 2 satser: en grundsats på 7600 kr. og en forhøjet sats på 12700 kr, dette er før skat. 

De tager i forslaget ikke hensyn til psykisk sygdom. Det er urimeligt! Ifølge kommissionen bortfalder de ekstra tillæg, som mennesker med  skizofreni har fået oveni kontanthjælpen. 

Da det i sin tid blev indført, var begrundelsen, at de skizofreniramte ikke  kunne arbejde som andre. Det gælder stadig. De mister nu 4098 kr. om  måneden og skal nu klare sig for 7600 kr. Det er urimeligt. 

Skizofreniforeningen foreslår: 

  1. at man med en skizofrenidiagnose automatisk får den højeste ydelse.
  2. at man som skizofreniramt højst kan være på kontanthjælp i 2 år. I den periode må behandlersystemet i et tæt og godt samarbejde med  kommunen/jobcentret afdække om og i givet fald, hvor meget den  skizofreniramte kan arbejde. 

At “behandlersystemet i en periode på højest 2 år skal have mulighed for at forsøge at give den skizofreniramte en sådan hjælp og behandling, at den  skizofreniramte kan indgå helt eller delvis i et lønnet job, og hvis dette  ikke viser sig at være muligt, skal den skizofreniramte tilkendes en  førtidspension i foreløbig 5 år.”  

Man bør huske, at et psykose-gennembrud sætter hjernen på hårdt arbejde,  og det tager tid at komme sig igen. Man skal derfor gå langsomt frem, tage et skridt ad gangen og ikke stille de samme krav til sig selv, som der stilles  til raske jævnaldrende. 

Vi beder jer direkte om at arbejde for at forbedre vilkårene for  skizofreniramte og ikke stresse unge med skizofrenidiagnoser med tiltag,  der forværrer deres situation både psykisk og økonomisk. Der nydiagnosticeres ca. 500 om året i Danmark under 30 år. Ud fra  stress-sårbarhedsmodellen ved vi, at mennesker med skizofrenidiagnoser er særligt sårbare overfor belastninger og derved forværres sygdommen.