Skizofreniforeningen arbejder på at opbygge lokalafdelinger i hele landet.

Fyn/Sydjyllands gruppen:

Møde afholdt i Skizofreniforeningen Fyn/Sydjyllands gruppen, lørdag 4. juni 2016.

Samsø gruppen:

Møde afholdt i Samsø-gruppen den. 6. juni 2016. Følgende punkter blev taget til referat:

1 Forslag om der kunne optages foredrag eller lignende på video i Hovedforeningen, som vi kunne se her på mandagsmøderne

2 Nedsættelse af arbejdsgruppe til fontsøgning, med henblik på at søge midler til foreningen.

3 Arrangere et offentligt foredrag af en der selv har lidelsen

4 Foredrag om selvhjælpsgrupper – evt. Traver.

5a Arrangere ture for foreningen her på Samsø – evt. også tur til Århus i efteråret.

5b Herunder at inviterer/inddrage lokalbefolkningen; dette også tilanden form for samvær og/eller aktivitet.

6 Deltagelse i Sinddagen – dato kendes endnu ikke.

7 Organisere frivillig støttefamilie i weekender, for den skizofreniramte.

Næste møde i Samsø-gruppen 5 september. Vel mødt der!