Foreningen

Hvem er vi:

Skizofreniforeningen er en privat organisation, der arbejder for at skabe et bedre liv for mennesker med skizofreni. Foreningen vil arbejde aktivt indenfor bl.a. følgende områder; arbejde, uddannelse, behandling, forskning og oplysning. Læs mere i vores vedtægter.

Skizofreniforeningen blev etableret i april 2012 af en gruppe unge med skizofreni og deres pårørende, der alle kunne se et behov for en forening med fokus udelukkende på sygdommen Skizofreni. Foreningen er åben for alle, både dem der har en interesse i at deltage i frivilligt arbejde indenfor foreningen eller ønsker at være støttemedlem. Jo flere medlemmer vi har, jo mere aktivitet og opmærksomhed kan vi skabe om Skizofreni, både overfor befolkningen, pressen og de politiske beslutningstagere.

Hvis du er interesseret i vores folder, kan du se den og printe den ud her.

Foreningens formål:

Vi arbejder aktivt for at sikre følgende for mennesker med skizofreni og deres pårørende:

Socialt at have kontakt med andre mennesker, som har engagement og forståelse for sygdommens karakter, og som kan være med til at skabe et meningsfyldt fællesskab.

Arbejdsmæssigt at have ret til et arbejde i det omfang og på det felt, som mennesket med skizofreni og behandlere finder hensigtsmæssigt.

Behandling kræver tid, tålmodighed, viden og empati samt respekt for den sygdomsramte, der ideelt bør kunne vælge behandler og behandlingssted. Det er vigtigt, at behandlingen indledes så tidligt som muligt og er tværfaglig. Det er endvidere vigtigt, at der arbejdes for at den sygdomsramte kan acceptere den medicin, der oftest er nødvendig. Vi anbefaler at OPUSbehandlingen bliver landsdækkende og udstrækkes i den tid, der er behov for.

Uddannelsesmæssigt at have ret til uddannelse og efteruddannelse i det omfang og tempo, som passer på mennesket med skizofreni.

Økonomisk er det vigtigt at mennesker med skizofreni lever med tryghed, som fremmer helbredelse. Derfor er en rimelig og vedvarende økonomisk ydelse nødvendig.

Oplysning er vigtigt for at modarbejde fordomme og stigmatisering, og opnå forståelse for, at sygdommen i dag kan behandles, så den skizofreniramte kan få en god tilværelse.

Medicin Vi mener at psykosemedicin bør være gratis for patienten. Behandling med depotmedicin bør overvejes for at forebygge tilbagefald.

Pårørende har brug for et sted at henvende sig for råd og støtte. Dialoggrupper mellem patienter og pårørende kan føre til større forståelse og gøre livet med sygdommen lettere.

Forskning skal støttes og formidles effektivt. Skizofreni skal behandles som en specifik sygdom.

Se ligeledes foreningens politiske mål!