Læs Formandens beretning fra generalforsamlingen

Den 15. marts 2018 blev der afholdt generalforsamling i Kerteminde.

Formandens beretning og referat fra mødet finder du under afsnittet Foreningen.