Husk generalforsamling i Skizofreniforeningen

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 21. Marts, 2019 kl. 17 – 19 L.I. Brandes Alle 1, Frederiksberg

Dagsorden:

Vi har tidligere annonceret, at Poul Nyrup ville komme til vores Generalforsamling, men har desværre meldt fra – men har lovet at komme en anden gang.

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning / Bente
  3. Regnskab og Budget / Helle
  4. Indkomne forslag (skal være indkommet senest 1 uge før generalforsamlingen)
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Ideer og diskussion af kommende aktiviteter og mulighed for deltagelse i vores gruppeaktiviteter: Fællesspisning, politikgruppe, cafe-gruppe, landsdækkende aktiviteter og eventuelt kognitiv terapigruppe, hjemmesidegruppe, og eventuelt andre grupper?
  8. Eventuelt

Deltagere fra Fyn og Jylland kan få et beskedent tilskud til transport.

Tilmelding: Da vi vil servere et lille traktement vil vi gerne have tilmelding til Bente (bentefriborg@gmail.com, 21720112 senest tirsdag den 19 marts.

Bestyrelsen i Skizofreniforeningen