Generalforsamling den 15. marts 2018

Skizofreniforeningen indbyder til generalforsamling

Medlemsskaren er fordelt over hele landet, og derfor har vi i år besluttet at placere vores generalforsamling midt i landet.

Torsdag den 15. marts kl. 17 – 19 Kerteminde Sejlklub, Marinavejen 2, 5300 Kerteminde.

Programmet for generalforsamlingen:

Kl. 17 – 18

Generalforsamlingen indledes med et oplæg om den seneste forskning på skizofreniområdet.

Arndis Simonsen , som er psykolog og forsvarede sin ph.d. den 17. november 2017.

Arndis fortæller om den forskning, hun laver i skizofreni.  Formålet med Arndis ph.d.-projekt var at undersøge, hvordan personer med skizofreni lader sig påvirke af andre, både på et bevidst og ubevidst plan, sammenlignet med raske personer.

KL 18 – 19

Generalforsamling i Skizofreniforeningen  

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning samt godkendelse heraf
  3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf
  4. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er Skizofreniforeningen vært ved et lettere traktement.

Tilmelding kan foregå frem til 7. marts hos Skizofreniforeningens formand på mail med mærket ”GF tilmelding”:  holger@steinrud.dk