Skizofreniforeningen årsberetning 2020.

Skizofreniforeningen har siden sidste generalforsamling i marts 2019 udfoldet sin virksomhed på mange felter.  Vi har holdt foredrag og høring og begyndte sæsonen med: 

Henrik Rindom foredrag om skizofreni og misbrug den 23.5. Mødet blev afholdt sammen med Sind Frederiksberg. 

Den 28.8. havde vi en dejlig fællesudflugt til Sct. Hans Have.

Vi har deltaget i arbejdsgruppen i det sociale netværk med henblik på psykiatritopmødet og aktiviteter i psykiatriugen. Ud af det kom en workshop på Psykiatritopmødet 5.10 om ”Tavshedspligt” og i psykiatriugen et møde  i Kolding 30.9 og et i Farum den 2.oktober begge  med titlen ”den nødlidende psykiatri”. Ved møderne deltog Gitte Ahle, fmd. Dansk Psykiatrisk Selskab og overlæge Karin Garde samt publikum. Resultatet er et katalog af synspunkter.

Den 29.10. var foreningen medarrangører af skizofrenimøde i Vejle. Emnet var ”Udskrevet med en skizofreni-diagnose. Hvem/hvad kan og skal hjælpe?” Ved Psykiatrisk overlæge Signe Dolmer og psykolog Tine  Holm.

Den 27.11. lykkedes det at stable en Høring på benene på Christiansborg med titlen ”Det påkrævede løft i Skizofrenibehandlingen som det bør udmøntes i en ny psykiatriplan” .

Værter for arrangementet var psykiatriordførere fra Socialdemokratiet og Enhedslisten og oplægsholdere var overlæge Gitte Ahle, professor Merete  Nordentoft og overlæge, lektor Julie Nordgaard. Emnerne var hospitalspsykiatrien, den ambulante psykiatri og socialpsykiatrien. Ud af det kom en række stikord, som er lige til at bruge for det politiske niveau og som kan ses på hjemmesiden.

Før jul den 4.12. nåede vi et foredrag af overlæge Birgit Bundesen som er leder af et forskningsprojekt ”Kunst og mental sundhed”. Birgit fortalte om skriveværksteder for patienterne i samarbejde med professionelle forfattere.

I det ny år har vi den 23.januar fået et inspirerende oplæg om kognitiv terapi ved Bjarke Buhrkall.

Den 8.02. har Sikzofreniforeningen været medarrangør af en temadag med regionspolitiker Villy Søvndal omkring Danmarks største folkesygdom som nu er de psykiske sygdomme.

Skizofreniforeningen har i den forløbne tid afholdt en lang række pårørendecafe-møder. Vi har holdt hyggelige runder med fællesspisning i lokalerne hos Sind.

I december blev vi optaget som medlemmer i Psykiatrialliancen og ser frem til et samarbejde hvor vi kan fremme vore mål.

I forlængelse af psykiatritopmødet rundsendte vi et spørgeskema om tavshedspligt til foreningens pårørende medlemmer. Besvarelserne er ved at blive gjort op og efterfølgende vil der blive arbejdet på at få en praksis omkring tavshedspligt som bør være ensartet i alle instanser og ikke udelukker de pårørende p.gr. af tilfældigheder.

Skizofreniforeningen har i løbet af året lavet egen bisidderordning, som henvender sig til netop de skizofreniramte. Vi kan samtidig pege på udstrakt rådgivning af patienter og pårørende enten via mail eller tlf.

En af de seneste tiltag er et fællesmøde med Skizofreniforeninger i  de andre nordiske lande med henblik at skabe en fælles platform med formål at bedre forholdene for skizofreniramte i Norden .

Fremtiden vil indeholde en videreudvikling af de spor som nu er lagt ud.