Foredrag med overlæge Karin Garde den 15. februar 2018.

Foredrag om KØN OG PSYKISK SYGDOM

Afholdes i Sankt Thomas Kirkes Menighedshus, Rolighedsvej 23A, Frederiksberg.

Torsdag den 15. februar kl. 17 -19

Oplæg ved overlæge Karin Garde

Køn og Psykisk sygdom vil pege på, at psykiske sygdomme fordeler sig forskelligt hos mænd og kvinder både hvad angår forekomst, symptomer og forløb. Dette er udtalt for skizofreni, hvor mændene af mange grunde har den dårligste prognose og den største risiko for sideløbende misbrug, kriminalitet, tvangsindlæggelser, selvmord og hjemløshed. Vi vil diskutere dette og de muligheder der kunne tages i anvendelse for at bedre den triste prognose.

Alle er velkomne til mødet. For deltagelse tilmelder man sig på mail:

holger@steinrud.dk