Psykiatritopmøde 29. september 2018

Psykiatritopmødet afholdes i år den 29. september i Imperial Bio i København.

Mødet har i år ændret lidt karakter så de deltagende foreninger i år gives plads til tema og emne på ca. 40 minutter.

Der vil være mange spændende og aktuelle problemstillinger, som tages op.

Skizofreniforeningens emne er:

HVORFOR ER MÆND GENERELT DÅRLIGERE TIL AT TAGE MOD BEHANDLINGSTILBUD?

I dette oplæg belyses det faktum, at mænd er dårligere til at tage imod og benytte behandlingstilbud og sociale tilbud. De er oftere præget af autonomi og trangen til at bevare deres selvbestemmelse. Det betyder desværre, at mange skizofreniramte mænd havner uden for samfundet med deroute og komplikationer som konsekvens. Skizofreniforeningen ønsker derfor at diskutere, hvad der kan gøres for at vende udviklingen, og hvem der kan gøre det. Der vil være mulighed for kommentarer og spørgsmål fra forsamlingen.

Oplæg ved Karin Garde, Eyvind Vesselbo og Holger Steinrud.

 Så skynd Jer at melde Jer til Topmødet på nettet: Psykiatritopmødet 2018.

 

Husk Psykiatritopmøde den 7. oktober 2017

Tilmelding og flere informationer på dette Link