Referat fra generalforsamlingen

Generalforsamling i Skizofreniforeningen torsdag den 10. juni 2021 kl. 17.00 i SKT. Thomas` menighedshus, Rolighedsvej 23A, Frederiksberg. Formandens beretning for 2021. Jeg vil begynde med at byde alle velkommen til generalforsamling i Skizofreniforeningen. Generalforsamlingen burde være afholdt i løbet af marts måned. Først nu er det igen forsvarligt og lovligt i forhold til Covid-situationen at… Læs mere Referat fra generalforsamlingen

Anmeldelse UFL februar 2021

Karin Garde, speciallæge i psykiatri, leder at Sct. Hans Hospitals museum, tidligere overlæge ved hospitalet. Per Vestergaard: Den klassiske psykiatris Historie. Pioneren Harald Selmer og psykiatriens fødsel i Danmark. Aarhus universitets forlag 2021 Interessekonflikter: Ingen Tidligere overlæge og professor ved Aarhus Universitet Per Vestergaard (PV)har udgivet den tredje af en ”baglæns” beskrivelse af psykiatriens  historie … Læs mere Anmeldelse UFL februar 2021

Udgivet
Kategoriseret som Nyheder

Skizofreniforeningens kommentar til Ydelseskommissionens forslag. 

Ydelseskommissionen er nu kommet med deres forslag til en forenkling af kontanthjælpssystemet med 2 satser: en grundsats på 7600 kr. og en forhøjet sats på 12700 kr, dette er før skat.  De tager i forslaget ikke hensyn til psykisk sygdom. Det er urimeligt! Ifølge kommissionen bortfalder de ekstra tillæg, som mennesker med  skizofreni har fået… Læs mere Skizofreniforeningens kommentar til Ydelseskommissionens forslag. 

Udgivet
Kategoriseret som Nyheder

Vaccination af personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 

Skrivelse til regionerne om: Vaccination af personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19  Personer med særligt øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19 prioriteres blandt de første til vaccination   Alle personer i Danmark, som vaccinerne er godkendt til, bliver tilbudt vaccination mod COVID-19.   Sundhedsstyrelsen forventer, at alle personer med sygdomme eller… Læs mere Vaccination af personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 

Udgivet
Kategoriseret som Nyheder