Personlig historie af Frank Angelsø den 20. september

Invitation til foredrag om

Tro, Håb og Psykose

En personlig historie af Frank Angelsø

Frank Angelsø er skizofreniramt og vil fortælle om sin bog, som bl.a. handler om en lang indlæggelse. Han vil fokusere på perioden efter indlæggelsen, og om hvordan han undgår tilbagefald.

Tid: Torsdag den 20. september 2018 kl. 17 – 19

Sted: Sinds Lokaler på Frederiksberg, L.I Brandes Alle 1. Gratis adgang – alle er velkomne – ingen tilmelding

 

Foredrag 20. september 2018 med forfatter Frank Angelsø

Temaet for efterårets foredrag i Skizofreniforeningen er “En bedre sundhed for skizofreniramte”.

Foredrag afholdes den 20. september 2018 med forfatter Frank Angelsø, som er forfatter til bogen Tro, håb og psykose.

Læs mere om Skizofreniforeningens tema i denne artikel: Artikel Skizofreniforeningen

Foredrag afholdes L.I. Brandes alle 1, Frederiksberg kl. 17-19.

Tilmelding ikke nødvendig. På gensyn!

Foredrag om sundhed 23. august 2018

Næste foredrag afholdes den 23. august kl. 17-19 på L.I. Brandes alle 1, Frederiksberg.

Her vil Azadah og Caroline, fortælle om hvordan de holder sig sunde, både fysisk og mentalt.

Mød bare op, tilmelding ikke nødvendig.

Foredrag 17. maj – Depotmedicin til Skizofreniramte

Foredrag ved overlæge Signe Dolmer, der vil fortælle om forskningsprojektet TAILOR og om de forskningsresultater der foreligger angående depotmedicin.

Der vil også komme et indlæg om stikprøveundersøgelse om brug af depotmedicin ved læge Eli Sørensen og læge Janne Steinrud, der begge er medlem af Skizofreniforeningens bestyrelsen.

Foredraget finder sted 17. maj kl. 17-19 L.I. Brandes Alle 1, Frederiksberg.

Generalforsamling den 15. marts 2018

Skizofreniforeningen indbyder til generalforsamling

Medlemsskaren er fordelt over hele landet, og derfor har vi i år besluttet at placere vores generalforsamling midt i landet.

Torsdag den 15. marts kl. 17 – 19 Kerteminde Sejlklub, Marinavejen 2, 5300 Kerteminde.

Programmet for generalforsamlingen:

Kl. 17 – 18

Generalforsamlingen indledes med et oplæg om den seneste forskning på skizofreniområdet.

Arndis Simonsen , som er psykolog og forsvarede sin ph.d. den 17. november 2017.

Arndis fortæller om den forskning, hun laver i skizofreni.  Formålet med Arndis ph.d.-projekt var at undersøge, hvordan personer med skizofreni lader sig påvirke af andre, både på et bevidst og ubevidst plan, sammenlignet med raske personer.

KL 18 – 19

Generalforsamling i Skizofreniforeningen  

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning samt godkendelse heraf
  3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf
  4. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er Skizofreniforeningen vært ved et lettere traktement.

Tilmelding kan foregå frem til 7. marts hos Skizofreniforeningens formand på mail med mærket ”GF tilmelding”:  holger@steinrud.dk