Som noget nyt vil Skizofreniforeningen nu tilbyde en bisidderordning, hvor alle de frivillige bisiddere har et specielt kendskab til Skizofreni.

Du har ret til en bisidder, når du skal til møde med det offentlige. Det er op til dig selv at vælge, hvem der skal være din bisidder. Det kan være et familiemedlem eller en ven – eller som noget nyt –  en bisidder fra Skizofreniforeningen. Det er kun skizofreniramte, vi kan tilbyde at være bisiddere for.

Da vi indtil videre har få bisiddere, kan vi ikke garantere, at vi altid kan skaffe en bisidder.

For yderligere oplysninger henvises til

København og Sjælland: Bente Friborg, bentefriborg@gmail.com;  21720112

Fyn: Søren Friborg, sfriborg@dadlnet.dk; 21664250  

Jylland: Hans Jørgen Dalager, hjdalager@gmail.com; 24407682