Nyt æresmedlem af Skizofreniforeningen

Skizofreniforeningen har udpeget Özlem Cekic til æresmedlem. Foreningen motiverer sit valg med Özlems erfaring som pårørende, hendes erfaring som professionel i behandlingssystemet og ikke mindst hendes store indsats som medlem af folketinget i kampen om at forbedre vilkårene for skizofreniramte og psykisk syge mennesker. Özlem har i denne anledning svaret ”Det er en kæmpe ære …

Lokalafdelinger

Skizofreniforeningen arbejder på at opbygge lokalafdelinger i hele landet. I Kolding har der været afholdt flere foredrag, og vi forventer at aktiviteterne fortsætter i den kommende periode i trekantsområdet. Hans Jørgen Dalager er tovholder på disse arrangementer.

Støt os

I Skizofreniforeningen er vi meget interesserede i din støtte. Hvis du vil støtte foreningen, kan du gøre dette på følgende måder: To medlemskaber i ét: Du støtter foreningen fast – et årligt medlemskab koster 200 kr. Såfremt du ønsker at blive medlem, kan du købe dit medlemskab her. Har du spørgsmål angående medlemskab, kan du …

Skizofreni

Der er ca. 30.000 skizofreniramte i Danmark, det vil sige mellem ½-1 procent af befolkningen. Den procentdel har ikke ændret sig over tid og også globalt ser procenten ud til at være stabil. Som skizofreniramt vil man ofte have haft en eller flere psykoser, som kan begynde ret akut. Psykosesymptomer er vrangforestillinger, hallucinationer og nogle …